Kompletní zpracování a vedení daňové evidence zahrnuje tyto služby

  • Peněžní deník
  • Evidence dlouhodobého majetku a drobného majetku
  • Operativní evidence majetku
  • Vedení skladové evidence
  • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
  • Zpracování podkladů a evidence DPH
  • Zpracování ročních výkazů a sestavení daňového přiznání
  • Zpracování přehledů pro ČSSZ a ZP
  • Zpracování mzdového účetnictví a personální agendy

ucetnictvi

Vedení účetnictví

ucetnictvi

Daňová evidence

ucetnictvi

Personalistika a mzdy

ucetnictvi

Daňové přiznání