Nabízím zpracování veškerých daňových přiznání podle platné legislativy.

  • Daň z příjmu právnických a fyzických osob
  • Daň z nemovitosti
  • Daň z přidané hodnoty
  • Silniční daň
  • Individuální konzultace a daňové poradenství

ucetnictvi

Vedení účetnictví

ucetnictvi

Daňová evidence

ucetnictvi

Personalistika a mzdy

ucetnictvi

Daňové přiznání