Zajistím zpracování kompletní mzdové agendy:

  • Vyhotovení pracovních smluv, včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotní pojišťovny a ČSSZ
  • Zpracování výplatnic a povinných odvodů
  • Roční zúčtování daně z příjmu
  • Evidenční listy důchodového pojištění
  • Další služby dle Vašich přání a potřeb

ucetnictvi

Vedení účetnictví

ucetnictvi

Daňová evidence

ucetnictvi

Personalistika a mzdy

ucetnictvi

Daňové přiznání